نحوه پیکربندی مناطق آشکارساز و مناطق هشدار درون ساختمان

آشکارسازهای آدرس پذیر می توانند یک مدار مشترک در سرتاسر ساختمان داشته باشند و در نتیجه چندین منطقه تشخیص در آنها توسط یک مدار دو سیمی واحد سرویس دهی می شوند. در آشکارسازهای مرسوم، هر منطقه تشخیص مجزا، دارای یک مدار دو سیمی مخصوص به خود است.

برای اطمینان از اینکه یک سیستم آدرس پذیر، سطح یکپارچگی پایین تر نسبت به یک سیستم مرسوم نداشته باشد، آئین نامه پیشنهادات مختلفی را ارائه می دهد تا اثرات خطاها را محدود کند:

1-یک خطای واحد که در یک مدار آشکارساز اتوماتیک رخ می دهد نباید موجب اخلال در حفاظت در ناحیه ای وسیع تر از 2000 مترمربع و یا بیش از یک طبقه ساختمان به همراه حداکثر پنج دستگاه در طبقه بالایی و پنج دستگاه در طبقه زیرین شود.

در سیستم های متعارف این امر معمولا محقق نمی شود چرا که یک وضعیت مدار باز یا اتصال کوتاه، مدار مربوط به یک منطقه تشخیصی را تحت تاثیر قرار می دهد. مساحت منطقه تشخیص بیش از 2000 مترمربع نیست و به استثناء ساختمان های بسیار کوچک، به بیش از یک طبقه نیز سرویس دهی نخواهد کرد.

در سیستم های آدرس پذیری که تعدادی از مناطق، دارای یک حلقه یا مدار مشترک هستند، یک سیستم مدار باز مشکل چندان بزرگی محسوب نمی شود (فقط تا زمانی که خطا گزارش شود) چرا که که حلقه می تواند در هر دو جهت رانده شود. با این حال، در وضعیت اتصال کوتاه، مسئله جدی تر است چرا که این شرایط می تواند به همه دستگاه های موجود در مدار (تا 250 دستگاه) لطمه بزند. بنابراین حفاظت در برابر اتصال کوتاه در تمامی مدارهای حلقه ضروری است. تحقق این امر با قرار دادن دستگاه های جداسازی خط در مکان های مناسبی در مدار حلقه میسر می شود، به طوری که منطقه ای که توسط آشکارسازهای بین هر دو جدا کننده خط حفاظت می شود، مساحتی بیش از 2000 مترمربع ندارد و این آشکارسازها در یک طبقه یکسان هستند.

به عنوان مثال ، با توجه به مدار نشان داده شده در شکل 2، اگر یک اتصال کوتاه در منطقه تشخیص 2 اتقال بیفتد، دو مجزا کننده خطی X, Y عمل کرده و دو شکستگی در مدار در خطوط X, Y ایجاد می کنند. سپس حلقه در هر دو جهت حرکت می کند، یعنی منطقه تشخیص 1 در یک جهت مناطق 5 و 4 و 3 در جهت دیگر وجود خواهند داشت. بعد از اینکه اتصال کوتاه بر طرف شد، جداکننده خط مجددا به صورت اتوماتیک به حالت منفعل خود بر می گردند.


Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *